Loading

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Door u toegang te verschaffen tot deze website, in deze website te bladeren en/of deze website te gebruiken, verklaart u deze bepalingen te hebben gelezen, te hebben begrepen, ermee akkoord te gaan en eraan gebonden te zijn en alle toepasselijke wet- en regelgeving te zullen naleven. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.
Deze website bevat mogelijk andere eigendomsvermeldingen en auteursrechtgegevens, waarvan de voorwaarden dienen te worden nageleefd en opgevolgd. De informatie op deze website kan technische onjuistheden en typefouten bevatten.
Door gebruik te maken van de bestel mogelijkheid op deze website gaat de gebruiker akkoord met het ontvangen van digitale facturen, opgemaakt in Portable Document Format (PDF) welke worden verstuurd naar een door de gebruiker opgegeven emailadres.

Levering
Levering geschiedt binnen redelijke termijn of overeengekomen tijd. U kunt hierover contact opnemen met Goossens Steenweg 31, 5707 CE Helmond, Tel: +31 492-522273

Prijzen
Prijzen voor vers vlees, vleeswaren en kant en klaar per 100 gram en de soepen per liter. Prijzen voor barbecue, broodjes, hapjes en overige per stuk. Prijzen voor koud buffetten per persoon. Als u in de bestelkolom 1 invult dan is dat 100 gram, of 1 liter, of 1 stuk of 1 persoon, 2= 200 gram, 2 liter, 2 stuks of 2 personen, enz.

Betaling
De betaling van de door u op deze website bestelde producten geschiedt per PDF factuur (Portable Document Format (PDF)) welke naar het door u opgegeven e-mailadres wordt gestuurd. U dient zich te houden aan de hier op gestelde betalingstermijn van 14 dagen.

Beeld en tekst
De op de website gebruikte beelden zijn enkel voor vormgevings doeleinden gebruikt en zijn geen weergave van de te bestellen producten. De beelden op deze website mogen niet vermeerderd, gekopieerd, of op welke ander manier dan ook gebruikt worden zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Goossens keurslagerij en catering stelt deze site met de grootste zorg samen en probeert de juistheid van de gegevens te bewaken. Toch kunnen we dit niet garanderen. We accepteren geen aansprakelijkheid voor fouten, vergissingen en gebreken in de inhoud van de website, noch garanderen we de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.